Zarządzanie Procesem Twórczym, czyli jak zapanować nad chaosem tworzenia


Chcesz być bardziej kreatywnym/ą, generować więcej wartościowych pomysłów i przekuwać je w zrealizowane projekty? Poznaj Zarządzanie Procesem Twórczym!

ilustracja system zarządzania procesem twórczym

Jeśli chcesz:

 • być bardziej kreatywnym/ą,
 • generować więcej wartościowych pomysłów,
 • zrozumieć, skąd tak naprawdę biorą się pomysły,
 • przekuwać swoje pomysły w zrealizowane projekty,
 • mieć natchnienie i olśnienie na zawołanie,
 • pokonać blokadę twórczą,
 • zapanować nad twórczym chaosem,

to koniecznie musisz poznać Zarządzanie Procesem Twórczym!

Czym jest Zarządzanie Procesem Twórczym?

Zarządzanie Procesem Twórczym jest jedną z moich pasji i zainteresowań, wyzwaniem intelektualnym i przedmiotem badań w ciągu ostatnich kilku lat.

Efektem tej pracy były:

 • pierwszy ebook Łowca pomysłów z 2016 r. oraz zawarta w nim pierwsza, dość intuicyjna i metafizyczna Koncepcja Przestrzeni Informacyjno-Energetycznej, z której czerpie się pomysły;
 • blog Łowca Pomysłów (od XII 2018 do XII 2020), na którym w ciągu 2 lat opublikowałem kilkanaście obszernych artykułów nt. ZPT (statystyki i tytuły wpisów na blogu patrz tutaj);
 • drugi ebook Zarządzanie Procesem Twórczym z w pełni ukształtowaną Koncepcją i Systemem Zarządzania Procesem Twórczym.

Najważniejszym celem mojej obecności i publikowania w Internecie jest dzielenie się wiedzą na temat Zarządzania Procesem Twórczym. Dzięki niej będziesz bardziej skutecznie i produktywnie generować i realizować wartościowe pomysły i rozwiązania w ramach swoich Projektów. Co prawda, od końca 2020 roku przystopowałem na jakiś czas z publikacjami, ponieważ zacząłem uczyć się programowania.

Tego, co mam Wam do przekazania, nie znajdziecie w żadnym kompletnym opracowaniu (oprócz mojego ebooka ;-). Nie tylko dlatego, że poszczególne jej fragmenty są porozrzucane w dziesiątkach opracowań, ale także dlatego, że większość z tej wiedzy wygenerowałem samodzielnie podczas swojej pracy twórczej oraz badań. Bierz i korzystaj!

Geneza pojęcia

Kiedy pisałem pierwszego ebooka oraz zaczynałem dzielić się swoją wiedzą na Instagramie (IX 2018 r.), a później na blogu Łowcy Pomysłów, nie ukułem jeszcze terminu Zarządzanie Procesem Twórczym (w skrócie: ZPT), tylko pisałem w sposób bardziej lub mniej skoordynowany o Procesie Twórczym, Natchnieniu, Olśnieniu, Inkubacji, Kreatywności itd.

Sam termin skrystalizował się mniej więcej wiosną 2019 r. Jestem autorem tego pojęcia i jeśli wpiszesz go w Google, to się przekonasz, że nikt oprócz mnie nie posługuje się tym określeniem.

Definicja Procesu Twórczego

Zanim zdefiniujemy Zarządzanie Procesem Twórczym, należy zdefiniować najpierw, czym jest Proces Twórczy, ponieważ ten drugi jest pojęciem węższym.

Gdybyśmy mieli zdefiniować Proces Twórczy w najprostszy i zarazem najszerszy sposób, to jest nim ogół czynności (a nie tylko proces myślowy!), które prowadzą do powstania jakościowo nowych wytworów materialnych i niematerialnych.

Rozbudowana definicja ZPT

W związku z tym w jednoimiennym ebooku zdefiniowałem Zarządzanie Procesem Twórczym jako:

szereg działań i czynności, mających na celu świadome i optymalne wykorzystanie:

 • narzędzi Twórczego Umysłu, tj.: wyobraźnia, wizualizacja, improwizacja, synteza, dialog wewnętrzny, intuicja, kreatywność,
 • wiedzy na temat przebiegu Procesu Twórczego i jego struktury (etapów, punktów krytycznych),
 • wiedzy i umiejętności Organizacji Pracy Twórczej,
 • dostępnych zasobów i narzędzi (materialnych i niematerialnych),
 • naszych indywidualnych cech i zdolności oraz potencjału,

w celu stworzenia i zapewnienia maksymalnie sprzyjających warunków (zewnętrznych i wewnętrznych) dla pomyślnego ukierunkowania Procesu Twórczego, dzięki czemu zakończy się on sukcesem – stworzeniem czegoś jakościowo nowego.

Uproszczona definicja ZPT

Innymi słowy,

Umiejętność Zarządzania Procesem Twórczym jest niezbędna, by uruchomić i zorganizować Proces Twórczy w taki sposób, by zawsze kończył się co najmniej wygenerowaniem pomysłu/ rozwiązania postawionego Problemu Twórczego (nawet bez jego “fizycznej” realizacji/ materializacji).

Zarządzanie całością, ale też każdym aspektem z osobna

Proces Twórczy jest procesem bardzo złożonym. Jest nie tylko wieloetapowym procesem, który przebiega na poziomie świadomości i podświadomości, ale także angażuje wszystkie narzędzia Twórczego Umysłu, nasze zdolności i predyspozycje, zasoby i narzędzia, wymaga odpowiedniej organizacji pracy.

W związku z tym, na Zarządzanie Procesem Twórczym składa się:

 • zarówno zarządzanie wszystkimi procesami, narzędziami i warunkami, które mają wpływ na Proces Twórczy i jego wynik, jako całością,
 • ale także zarządzanie każdym z tych elementów z osobna.

Zapewne jest tak, że niektórymi aspektami już w tym momencie zarządzasz (i wykorzystujesz) lepiej, niż innymi. Efekt Procesu Twórczego zależy natomiast od całokształtu i “wypadkowej” wydajności każdego z procesów i narzędzi biorących w nim udział.

Można oczywiście “pociągnąć” cały Proces Twórczy na jednym z nich, ale jest to bardzo czaso- i energochłonna oraz niewydajna praca, która najczęściej nie przynosi zadowalających efektów.

Dlatego niezbędną jest podstawowa wiedza (i w ogóle świadomość) nt. każdego z obszarów Zarządzania Procesem Twórczym.

Świadome a intuicyjne ZPT. Trzymasz stery czy jesteś zakładnikiem/czką?

Procesem Twórczym można zarządzać świadomie lub podświadomie (intuicyjnie).

Wielu twórców, a także większość z nas, którzy nie uważają się za “twórców/ artystów” (co jest oczywiście ogromnym błędem!), intuicyjnie zarządza swoim Procesem Twórczym, czyli tworzy tak, jak… czuje. Właśnie dlatego tak często jesteśmy zakładnikami natchnienia, motywacji, rozmaitych bodźców zewnętrznych i wewnętrznych.

Działamy impulsywnie, reaktywnie (czyli nasze działania zawsze są odpowiedzią na bodziec z zewnątrz) i nie mamy w gruncie rzeczy żadnej świadomej kontroli (mimo że może nam się wydawać inaczej) nad Procesem Twórczym (m. in. z powodu braku wiedzy na temat Zarządzania Procesem Twórczym).

Owszem, intuicyjne Zarządzanie Procesem Twórczym może być świetną, nieskrępowaną zabawą i prowadzić do wartościowych odkryć i wytworów. Wszak Podświadomość i Intuicja są potężnymi narzędziami Twórczego Umysłu – w końcu to właśnie z Podświadomości wyłaniają się pomysły! Niemniej jednak jest to bardzo nieefektywny/ nieproduktywny sposób zarządzania swoją twórczością.

Oczywiście, nie musisz być produktywny/a i efektywny/a, ale jeśli chcesz tworzyć “seryjnie”, regularnie i na najwyższych obrotach (wymaga tego od Ciebie np. charakter Twojej pracy), to nie możesz tworzyć wyłącznie intuicyjnie.

Im szybciej nauczysz się świadomego Zarządzania Procesem Twórczym, tym lepiej dla Ciebie i Twojej twórczości/ pracy.

Każdy z nas na pewno miewał pojedyncze twórcze olśnienia/ nagły przypływ natchnienia i wtedy powstawało coś nowego (wiersz, piosenka, rysunek, tekst, referat, biznesplan itd.).

Jeśli z kolei chcemy tworzyć regularnie (a jeśli chcesz odnieść sukces (także twórczy) – musisz to robić), trzeba nauczyć się tym Olśnieniem i Natchnieniem zarządzać w sposób świadomy. W tym celu stworzyłem Koncepcję i System Zarządzania Procesem Twórczym.

4 filary Zarządzania Procesem Twórczym

Zarządzanie Procesem Twórczym opieram na 4 filarach, które stanowią (subiektywnie wybrane) obszary: teoretyczny (koncepcyjny), praktyczny, organizacyjny i wizualny.

ilustracja system zarządzania procesem twórczym

I. Koncepcja teoretyczna ZPT. Wiedza nt. przebiegu i struktury Procesu Twórczego

Proces Twórczy, mimo że dla wielu może wydawać się czymś chaotycznym, posiada dość ścisłą, określoną strukturę: Etapy i (jak to określiłem) „Punkty Krytyczne”, przez które musimy przebrnąć, by ostatecznie coś stworzyć.

Koncepcja przebiegu i struktury Procesu Twórczego, na której oparte jest ZPT, wywodzi się z klasycznej teorii etapów Procesu Twórczego Helmholtza-Poincarégo-Wallasa.

Według tej koncepcji, na Proces Twórczy składają się następujące etapy:

 • Przygotowanie
 • Inkubacja
 • Olśnienie
 • Weryfikacja

Klasyczną koncepcję etapów Procesu Twórczego opisałem w jednym z pierwszych artykułów na poprzednim blogu pt. 4 etapy Procesu Twórczego, czyli skąd się biorą pomysły? Nota bene był to drugi najczęściej czytany artykuł (ponad 3900 razy)! Obecnie zagadnienie to jest szczegółowo omówione w moim ebooku, natomiast zastanawiam się nad tym, aby opublikować ten obszerny wpis tutaj…

Wzbogaciłem i rozwinąłem dotychczasową teorię nt. etapów Procesu Twórczego, wprowadzając kilkanaście innowacji.

W mojej opinii, uzupełniły i odmieniły klasyczną koncepcję w znacznym stopniu. Na tyle, bym mógł mówić o niej w obecnej formie jako o własnej.

M. in. wprowadziłem i zdefiniowałem Punkty Krytyczne (wróć do powyższej ilustracji):

 • Punkt Inicjujący,
 • Martwy Punkt,
 • Punkt Zwrotny;
 • Etap Olśnienia z kolei “zdegradowałem” do punktu – Punktu Przełomowego, ponieważ jest to “błysk”, a nie długotrwały etap.

Etapom i Punktom Krytycznym poświęciłem osobne obszerne rozdziały w moim ebooku i jest to jedyne miejsce, gdzie możesz zaczerpnąć wiedzę nt. tych autorskich innowacji. Są one omówione bardzo szczegółowo i do każdego z etapów jest dołączony osobny zestaw Pytań Kontrolnych.

Wspomniane Etapy i Punkty Procesu Twórczego są osią Koncepcji i Systemu ZPT i pryzmatem, przez który zawsze patrzę na swoje Projekty i twórczość innych osób. Już sama wiedza na temat istnienia etapów Procesu Twórczego jest wystarczająca, by inaczej (lepiej, bardziej świadomie i uporządkowanie) podejść do tworzenia.

Jest to niezbędna wiedza teoretyczna, poparta moimi wieloletnimi badaniami, analizą literatury przedmiotu i doświadczeniem, bez której niemożliwe jest sprawne Zarządzanie Procesem Twórczym.

Zresztą, rozwój Koncepcji Zarządzania Procesem Twórczym trwa nadal, tyle że “nie uzewnętrzniam swoich postępów”, ponieważ szykuję coś naprawdę wielkiego i nie chcę na razie tracić energii na pisanie bloga. Wolę skupić się na rozwoju nowego, bardziej kompletnego i interaktywnego produktu, o czym możecie przeczytać tutaj.

Dzięki zrozumieniu struktury i przebiegu Procesu Twórczego będzie Ci łatwiej zdiagnozować, w jakim „miejscu” jest aktualnie Twój Projekt, co pozwoli dobrać odpowiednie działania, których efektem ma być rozwój i realizacja Projektu.

Ponadto, dzięki tej wiedzy zaczniesz rozumieć i właściwie interpretować pewne trudności, które zawsze pojawiają się podczas Pracy Twórczej. Zrozumiesz ich źródła i będziesz wiedzieć, jak temu zaradzić i jak na to reagować.

Już sama zmiana myślenia na ten temat może doprowadzić do kardynalnej poprawy jakości Twojego Procesu Tworzenia. I w pewnym sensie, światopoglądu.

Pytania Kontrolne:

(to jest przykład, jak wyglądają pytania kontrolne po każdym z rozdziałów w moim ebooku)

 • Czy zastanawiałem/am się nad tym, jak przebiega Proces Twórczy/ tworzenia?
 • Czy według mnie wiedza nt. przebiegu Procesu Twórczego i zarządzania nim poprawiłaby jakość mojej twórczości?
 • Czy w swojej pracy/ działalności/ hobby muszę być kreatywny/a, realizować projekty (nieważne czy są mniej lub bardziej twórcze), generować pomysły?
 • Czy jestem otwarty/a na nowe spojrzenie, wiedzę i przetestowanie nowych rozwiązań, aby tworzyć lepiej, zarówno pod względem ilości, jak i jakości?

II. System Zarządzania Procesem Twórczym krok po kroku

Była teoria, teraz czas na praktykę! Mimo że wspomniałem, iż samo uświadomienie sobie tego, jak działa Proces Twórczy (Koncepcja teoretyczna przebiegu i struktury Procesu Twórczego), może zdziałać cuda, jeśli chodzi o naszą twórczą produktywność i kreatywność, to jednak cuda te pojawiają się wyłącznie w praktyce – implementacji założeń Koncepcji podczas realizacji Projektów.

Tak naprawdę każdy Twórca ma swój System Zarządzania Procesem Twórczym. Jest nim pewny zestaw określonych czynności, które zawsze podejmujemy podczas Pracy Twórczej nad jakimś Projektem lub pomysłem. Są to pewne nawyki, które towarzyszą naszemu tworzeniu, pewne warunki czy czynności, które wprowadzają nas w stan flow, “twórczy klimat”. Każdy ze znanych twórców miał swoje, czasami “dziwne” przyzwyczajenia.

Też mam swój System, który powstał w oparciu o moje twórcze doświadczenia oraz wnioski z moich dociekań teoretycznych. W trakcie swoich badań, Koncepcję teoretyczną przekształciłem w praktyczny System Zarządzania Procesem Twórczym.

Składają się na niego szczegółowe Pytania Kontrolne, wskazówki, checklisty i rady, które krok po kroku przeprowadzą nas przez cały Proces tworzenia i pracy nad Projektem. Krok po kroku, odpowiadając na poszczególne pytania i podejmując wymienione działania, będziesz przybliżał/a się do realizacji Twojego Projektu.

Na końcu każdego rozdziału mojego ebooka znajduje się lista Pytań Kontrolnych odnoszących się bezpośrednio do lektury. Jeśli wydrukujesz same Pytania Kontrolne (a tego jest ponad 20 stron), otrzymasz najbardziej skondensowany przewodnik po Procesie Twórczym.

Zresztą, na końcu poprzedniego rozdziału tego wpisu widziałeś/aś przykład takich pytań. Poniżej także.

Pytania Kontrolne:

 • Czy mam swój System ZPT (nawet jeśli jest podświadomy) – sekwencję kroków, które podejmuję w trakcie tworzenia? Zapisz te kroki i zastanów się nad nimi.
 • Czy w ogóle zakładałem/am, że można zarządzać Procesem Twórczym?
 • Czy zarządzam swoją twórczością/ Projektami świadomie czy bardziej intuicyjnie?
 • Ile swoich pomysłów/ Projektów wrzuciłem/am do szuflady i nie zrealizowałem/am? A o ilu swoich pomysłach w ogóle zapomniałem/am? Dlaczego? - Czy dobrze mi z tym? Może problem tkwi w braku Organizacji i Systemu Pracy Twórczej?
 • Czy uważam, że stać mnie na więcej w aspekcie twórczym?

III. Organizacja Pracy Twórczej

O tym, jak ważna jest organizacja pracy (każdej, niekoniecznie twórczej), nie trzeba chyba wspominać. Jeśli nie stworzysz sobie maksymalnie sprzyjających warunków (które oczywiście będą się zmieniać w trakcie Twojego rozwoju twórczego oraz w zależności od rodzaju Projektów), to Twój Proces Twórczy może się niepotrzebnie wydłużyć (ale także zaburzyć).

Organizacja Pracy Twórczej jest częścią fundamentu naszych działań kreatywnych i każdego naszego Projektu. I wydaje się, że akurat na ten aspekt ZPT mamy największy realny wpływ.

System Organizacji Pracy Twórczej jest uzupełnieniem Systemu Zarządzania Procesem Twórczym. Pokażę Ci, jak ja to robię oraz co w tym zakresie proponują eksperci. Pamiętaj jednak, że jest to sprawa w dużym stopniu indywidualna.

Na Organizację Pracy Twórczej składa się m. in.: analiza naszych potrzeb twórczych, organizacja Miejsca Pracy Twórczej, organizacja Sesji Pracy Twórczej i wiele innych obszarów.

Np. z lektury rozdziału o Organizacji Pracy Twórczej dowiesz się m. in. o tym jak:

 • organizować (fizycznie) swój Projekt (stworzymy Folder Projektu),
 • zapanować nad (i uporządkować) wszystkimi swoimi pomysłami (założymy Wielką Księgę Pomysłów),
 • zorganizować i usprawnić swoją Pracę Twórczą w domu, biurze, ale także w każdym innym miejscu. Powiemy m. in. o Niezbędniku Łowcy Pomysłów oraz Mobilnej Teczce Aktualnych Projektów,
 • jak dokumentować swój Proces Twórczy/ pracę nad Projektem, tworzyć listy działań oraz zrobić Twórcze Porządki.

IV. Narzędzia Myślenia Wizualnego w Procesie Twórczym

Narzędzia Myślenia Wizualnego, tj. mapy myśli, notatki wizualne (i inne rodzaje notatek nielinearnych), rysowanie i wszelkie wizualizacje (wykresy, schematy) nie tylko sprzyjają powstawaniu oraz rozwojowi pomysłów i Projektów, ale także są narzędziami planowania i organizacji.

Bez Narzędzi Myślenia Wizualnego nie poradziłbym sobie z organizacją swojej Pracy Twórczej, nie rozwinąłbym w takim stopniu swoich pomysłów i Projektów, nie sformułowałbym wspomnianej Koncepcji, ani nie napisałbym tylu tekstów na poprzednim blogu.

Z rozdziału o narzędziach myślenia wizualnego dowiesz się, jak tworzyć i wykorzystywać mapy myśli, notatki wizualne oraz rysowanie (bez żadnych umiejętności w tym zakresie) w procesie generowania i rozwoju pomysłów oraz planowania i realizacji Projektów.

Mapy myśli są podstawą mojej pracy zarówno twórczej, jak i zawodowej. Każdy artykuł, wiele postów, każdy z moich Projektów, powstał w oparciu o mapy myśli, które zacząłem tworzyć jeszcze na studiach. Są one także moim podstawowym sposobem na utrwalanie wiedzy, a codziennie przyswajam naprawdę dużo wiedzy z książek oraz artykułów.

Wykresy zawarte w moim ebooku, ale także w niektórych artykułach i wpisach, są przykładem wykorzystania Wizualizacji podczas Pracy Twórczej, odkrywczej, konceptualnej. Niejednokrotnie Wizualizacje „wyprzedzają” logiczne odkrycia podczas pracy nad rozwojem pomysłów i Projektów.

Wszelkie wizualizacje wspierają także burze mózgów (zarówno indywidualne, jak i grupowe), a także prezentacje pomysłów. Nie lekceważ potęgi Myślenia Wizualnego!

Nauka Zarządzania Procesem Twórczym

Jeśli nie tworzysz, nie będziesz prosperował, choćbyś był bardzo utalentowany i znakomicie wykwalifikowany.

© Cal Newport, autor książki Praca głęboka

Uważam, że Zarządzanie Procesem Twórczym jest jedną z superumiejętności XXI (w gruncie rzeczy każdego) wieku, którą warto posiadać. Wydaje się być oczywistym, że zalety bycia twórczym/ą nie wymagają uzasadnienia.

Większość z nas, jak już wspominałem, intuicyjnie zarządza swoim Procesem Twórczym, w związku z czym często jesteśmy zakładnikami naszego natchnienia. Naszą twórczością rządzi chaos (może i twórczy, ale jednak chaos). Możemy odnosić wrażenie, że pomysły raczej nam się „przydarzają”, niż że mamy nad nimi jakąkolwiek kontrolę.

Nie twierdzę oczywiście, że jesteśmy w stanie w 100% kontrolować efektu końcowego naszego Procesu Twórczego i naszej podświadomości. Twierdzę tylko, że mamy możliwość usprawnienia i ukierunkowania tego Procesu, co znacząco poprawia naszą twórczą produktywność.

Od setek lat twórczość była owiana tajemnicą i panował pogląd, że trzeba się „z tym urodzić”. Na szczęście, twórczość została w dużym stopniu “odczarowana” i większość badaczy twierdzi, że tworzenia można się nauczyć. Jak najbardziej popieram i promuję to twierdzenie!

Dlaczego warto?

Wiedza i umiejętność Zarządzania Procesem Twórczym jest przydatna dla każdego, kto w ramach swojej działalności zawodowej, hobbystycznej lub nauki generuje i rozwija/ chce generować/ rozwijać nowe pomysły/ projekty.

Ponadto wiedza nt. przebiegu Procesu Twórczego i umiejętność zarządzania nim przyda się także osobom na stanowiskach kierowniczych, menadżerom, nauczycielom, rodzicom, liderom, czyli wszystkim osobom, które “mają pod sobą (kreatywnych) ludzi/ zespoły”.

Opanowanie niełatwej sztuki Zarządzania Procesem Twórczym powoli Ci:

 • przejąć kontrolę nad swoim Procesem Twórczym,
 • wyzwolić się spod dyktatu natchnienia, weny, odpowiedniego „twórczego klimatu”,
 • tworzyć wtedy, kiedy się nie chce,
 • być bardziej produktywnym/ą twórczo,
 • tworzyć więcej/ „seryjnie”,
 • tworzyć lepiej pod względem jakości, jak i wartości,
 • zaoszczędzić więcej czasu i nerwów,
 • trzymać swoje Projekty „w ryzach”,
 • uporządkować swoją twórczość (niezależnie od tego, czym się zajmujesz),
 • przezwyciężyć większość stricte „twórczych/ artystycznych” problemów,
 • wypracować pewną „twórczą rutynę”,
 • „zaprogramować” swój umysł na tworzenie jakościowo nowych rzeczy i pomysłów.

Czy można nauczyć się Zarządzania Procesem Twórczym?

Nie mamy w 100% bezpośredniego wpływu na jakość, kształt, wartość pomysłu, ani na czas, niezbędny do jego wygenerowania, ale…

Mamy natomiast wpływ na sposób, w jaki zarządzamy Procesem Twórczym. To akurat możemy kontrolować.

Umiejętność świadomego Zarządzania Procesem Twórczym bez wątpienia usprawni wszystkie nasze osiągnięcia twórcze i jakość pomysłów. Ponadto sprawi, że będziemy tworzyć efektywniej i szybciej.

Uważam, że świadomego ZPT można nauczyć się samodzielnie, drogą prób i błędów, analizy i refleksji, lektury odpowiedniej literatury oraz praktyki.

Jak się zmienia Twój Proces Twórczy, kiedy zaczynasz nim świadomie zarządzać? Odpowiedź jest zawarta w poniższej ilustracji!

ilustracja Zarządzanie Procesem Twórczym przed i po lekturze

3 sposoby nauki Zarządzania Procesem Twórczym

Samodzielnie. Co do tego jest potrzebne?

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, czyli… tworzenie właśnie! Realizuj swoje większe i mniejsze Projekty Twórcze. No i refleksja. Dużo refleksji, analizy, robienia wniosków i “badania” sposobu (przyglądanie się), w jaki sposób tworzymy.

I jeszcze warto dodać czytanie literatury przedmiotu – warto czerpać ze zdobyczy poprzedników, by nie wynajdywać roweru na nowo.

Razem ze mną. Lektura niniejszego bloga, Instagram

Zajrzyj na mojego imiennego Instagrama lub Facebooka (lepiej na Instagrama), gdzie łącznie obserwuje mnie ponad 1000 osób, opublikowałem tam ponad 200 postów (starsze posty zostały zarchiwizowane).

Lektura ebooka Zarządzanie Procesem Twórczym

Ebook Zarządzanie Procesem Twórczym jest jedynym w swoim rodzaju praktycznym poradnikiem i przewodnikiem Zarządzania Procesem Twórczym krok po kroku.

Książka ma prawie 300 stron i zawiera Koncepcję i System Zarządzania Procesem Twórczym w całej okazałości. Niniejszy artykuł jest tak naprawdę preludium do tej książki. Zresztą, jest to praktycznie skopiowany wprowadzający rozdział z dodatkiem kilku linków i kilkoma uzupełnieniami.

okładka ebooka Zarządzanie Procesem Twórczym

Pytanie na koniec

To jak? Jesteś gotów/ gotowa do zgłębiania tajników Zarządzania Procesem Twórczym? Jeśli tak, to nie ukrywam, że jest przed Tobą dużo pracy oraz… odkryć! Poświęć chwilę na zastanowienie się nad pytaniami, które zawarłem w niniejszym tekście.

Już wiesz, czym jest Zarządzanie Procesem Twórczym. Jest to obszerna dziedzina. Nie żałuję ani jednego dnia w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy krok po kroku zbierałem materiały, doświadczenia i konstruowałem swoją Koncepcję cegła po cegle.

A Koncepcja nadal się rozwija, ponieważ jest Procesem Twórczym samym w sobie. Zakładam aktualizacje ebooka w przyszłości, który zostanie teraz najprawdopodobniej przeniesiony na stronę estante.pl, ale także dedykowany kurs online!