Muzyka


Muzyka towarzyszy mi od najmłodszych lat. Jako nastolatek samodzielnie nauczyłem się grać na gitarze klasycznej, potem ukończyłem szkołę muzyczną I i II stopnia.

Bardzo szybko zacząłem też komponować muzykę instrumentalną (ok. 100 utworów) m. in. za pomocą programu Guitar Pro oraz piosenki (ponad 100). Stworzyłem także muzykę do kilku animowanych filmów studenckich oraz do spotu reklamowego festiwalu.

Uczyłem także gry na gitarze w ogniskach muzycznych opierając się o autorski program nauki.