Warsztaty Zarządzania Procesem Twórczym


Warsztaty ZPT dla studentów zorganizowane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2019 r.

zdjęcie z warsztatów zarządzania procesem twórczym