Myślenie wizualne (notatki wizualne i mapy myśli)


Filmy (Videos)

Posłuchaj 1. części rozmowy Agaty Spendowskiej ze mną nt. tego, jak tworzyć lepsze notatki, które pomogą w lepszej nauce, także nauce języka obcego.


Posłuchaj 2. części rozmowy Agaty Spendowskiej ze mną nt. tego, jak tworzyć lepsze notatki, które pomogą w lepszej nauce, także nauce języka obcego.


Posłuchaj prezentacji trenera pamięci Macieja Łuczaka nt. tego, jak zhakować mózg podczas nauki na podstawie mojej notatki wizualnej stworzonej podczas webinaru.